เตาเทปัน เตากริล

เตาเทปัน เตากริล

เตากริลสเต๊ก 600x700x800 mm

view