เตาจีน หัวเหล็กหล่อ

เตาจีน หัวเหล็กหล่อ

เตาจีน 1 หัว มีที่วางของ  1200x750x800  mm

view