เตาผัด ทอด ครัวไทย

เตาผัด ทอด ครัวไทย

เตาไทย 2 หัว 1500x700x800 mm

view