เตาจีน 2 หัว

เตาจีน 2 หัว

เตาจีน 2 หัว มีที่วางของ 2000x750x750 mm

view