เตาจีน

เตาจีน

เตาจีน 2 หัว มีที่วางของ 1800x750x800  mm

view