เตาย่าง + เตากริล

เตาย่าง + เตากริล


                                                                           เตาย่าง + เตากริล 700x800x800 mm
view