ซิงค์ล้างจาน

ซิงค์ล้างผลิต จาก stainless อย่างดี เกรด 304 แข็งแรง ทนทาน

เหมาะสมกับงานหลายประเภท การใช้งาน ทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ

บ้านพักอาศัย ครัวโรงแรม ครัวโรงเรียน โรงอาหาร

ตัวซิงค์ มีขนาดหลุมที่ ใหญ่ลึก สามารถใ้ช้ได้ หลายหลากตามความต้องการ


Visitors: 41,754