เตาครัวไทย


เตาไทย ใช้ประกอบอาหาร ในการ ผัด ทอด ต้ม

หลากหลาย การทำอาหาร เป็นเตาหลัก ในครัวร้านอาหาร

 stainless 304 หนา 1.2 mm.

 

Visitors: 43,639