727682497945301 388619572168250 759756271310446
    สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ตู้ซูชิ ตู้ปลาดิบ

ตู้ซูชิ ตู้ปลาดิบ

ตู้โชว์ซูชิ เป็นตู้ที่โชว์อาหารมีความเย็น

ซึ่งจะทำให้เห็นสีสัน อาหาร บ่งบอกความสดของอาหาร 

นิยมใช้ในร้านอาหาร ญี่ปุ่น รุ่นนี้เป็นรุ่น คอมส์ แยกจากตัวกระจก

ซึ่งจะ ทำให้การโชว์อาหารจะทำให้มีพื้นที่ได้มาก ยิ่งขึ้น

view